haastatteluilla syvätietoa

a r v i D – haastatteluilla syvätietoa

Asiakaskyselyt, henkilöstökyselyt ja omaisten kyselyt ovat välttämättömiä ja tärkeitä

  • Erilaisista syistä ne eivät kuitenkaan anna syvää tietoa organisaation tilasta
  • Avovastaukset ovat usein kehittämisen kannalta hyödyllisimpiä
  • Monet vastaajaryhmät eivät voi itse vastata
  • arviDiin voidaan aina liittää kaikkien vastaajaryhmien haastattelu, jonka avulla päästään kiinni todellisiin kehittämiskohteisiin