Tulosta

Uudenlainen tapa arvioida toimintaa

arviD -kyselyiden sisällöt räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan

TVT:n pedagoginen käyttö lasten arjessa

S2-opetuksen monimuotoisuus

Taito- ja taideaineiden runsaus

Vähän liikkuvien lasten huomioiminen

Lukemisen kulttuurin vahvistaminen päiväkodissa

TAI päiväkodin jokin itse valitsema aihe

 

arviD -arvioinnista on helppoa tehdä säännöllisesti (esim. joka toinen vuosi) toteutettava prosessi!