Lasten arviD -kyselyt

Lasten arviD – kysely

” Millainen päiväkoti on lapsen mielestä laadukas? Pedagogiikkaa arvioimalla lapsen ääni saadaan kuuluviin ja päiväkotien toimintaa on mahdollista kehittää lapsilähtöisemmäksi. ”

Varhaiskasvatuksen laatua paneutuvia tutkimuksia vanhempien tai henkilöstön osalta on paljon, mutta lasten omia kokemuksia päivähoitokasvatuksen suhteen on tutkittu vähän. Valtakunnallisesti myöskään pienten lasten kokemustietoa ei ole Suomessa juurikaan kerätty. Erityisen suuren suosion ovatkin saavuttaneet lapsille suunnatut kyselyt. Niille on ollut selkeästi tilausta!

  • Kyselyt toteutetaan päiväkodissa tai muussa varhaiskasvatuksen ympäristössä, ei vanhempien toimesta kotona. Tämä tuo kyselyihin yhteismitallisuutta
  • Asteikon yksinkertaisuus palvelee hyvin pieniä vastaajia
  • Niiden lasten osalta, jotka eivät vielä osaa sanallisesti kertoa mielipidettään, vastaava tieto kerätään havainnoimalla
  • arviD -kyselyissä myös avovastauksia, jotka antavat kehittämisen kannalta erittäin hyödyllistä tietoa

 

”Lapsen äänen kuuleminen avaa varhaiskasvattajille tuoreita näkemyksiä ja toimii loistavalla tapaa pedagogisen keskustelun virittäjänä”