haastatteluilla syvätietoa

a r v i D – haastatteluilla yksityiskohtaisempaa tietoa

Eri kohderyhmille suunnatut kyselyt ovat välttämättömiä ja tehokkaita toimintaa arvioitaessa

  • Kyselyt tuottavat tietoa yleisellä tasolla, mutta eivät yksinään anna syvällistä tietoa organisaation tilasta
  • arviD -kyselyissä hyödynnetään myös avovastauksia, jotka ovat kehittämisen kannalta erittäin hyödyllistä
  • arviDia voidaan täydentää toteuttamalla kyselyiden rinnalla eri vastaajaryhmien haastattelut, jolloin kehittämistarpeet määrittyvät yksityiskohtaisemmin