toteuttajat

  • arviD –arviointien tutkimuksellisesta ja sisällöllisestä tasosta vastaavat KT, LTO, kouluttaja Piia Roos ja KM, LTO Anne Koski yhdessä muiden sisällön asiantuntijoiden kanssa

  • arviD –arviointien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Piia Roos ja Anne Koski (tarvittaessa yhdessä muiden koulutettujen haastattelijoiden kanssa)

  • arviD –arviointien kyselyiden verkkototeutuksesta vastaa Vertikal Oy, joka on osallistunut vuoden 1995 jälkeen yli tuhannen erilaisen kyselyn toteutukseen
    • Vertikal Oy:n edeltäjän Edufin Oy:n kehittämää TAK-arviointijärjestelmää käytti eri muodoissaan yli 200 kuntaa