toteutusvaihtoehdot

a r v i D – toteutusvaihtoehdot

 

arviD on joustava ja asiakkaan tarpeisiin helposti räätälöitävä!

Arviointiprosessi rakennetaan aina tilaajan toiveiden mukaiseksi kokonaisuudeksi.

YKSITTÄINEN KYSELY TAI HAASTATTELU

Vaihtoehto 1: Tehdään pelkkä verkkokysely (haastattelun muodossa, jos palvelun käyttäjä ei pysty itse vastaamaan)

Vaihtoehto 2: Tehdään verkkokysely ja haastattelu

  • Vaihtoehto 2 a) Tehdään ensin verkkokysely ja haastattelussa keskitytään kyselyssä esiin nousseisiin kehittämiskohteisiin
  • Vaihtoehto 2 b) Tehdään verkkokysely ja haastattelut toisiaan tukevina samaan aikaan

USEITA KYSELYITÄ SAMAAN AIKAAN

  • Vaihtoehto 1: Tehdään verkkokyselyt samankaltaisena useammalle kohderyhmälle, jolloin mahdollistuu eri toimijoiden näkemysten vertailu
  • Vaihtoehto 2: Tehdään verkkokyselyt erillisinä kullekin kohderyhmälle, mutta tulokset analysoidaan kokonaisuutena